Close

Damir Penava

Bemanning og ferieavvikling

Hei, Dr Siri Øyen har gått ut i mammapermisjon. Vikarer: Rebecca Skomsøy (midlertidig vikar i ukene 25-27) Mari Sørbye (fast vikar fra og med uke 31) Dr Pernilla Simolin jobber til og med uke 25. Overtakende fastlege blir Tjakko Blauuw fra og med uke 31. Ferieavvikling: Dr Olav Ervik: uke 25-30 Dr Regin Hjertolm: uke […]

Read More

Lege Damir Penava stenger e-konsultasjoner

Hei alle sammen, Lege Damir Penava har stengt funksjonen for e-konsultasjon for en ubegrenset periode fremover. Årsaken til dette er hovedsaklig stor pågang som vanskeliggjør vedlikehold av funksjonen parallelt med fulle timebøker. Følgende tjenester opprettholdes via Helsenorge: «Kontakt legekontoret» – disse henvendelsene besvares i hovedsak av helsesekretær. «Fornye resept». «Timebestilling» – du kan enten plukke […]

Read More