Close

16. juni 2021

Bemanning og ferieavvikling

Hei,

Dr Siri Øyen har gått ut i mammapermisjon. Vikarer:

  • Rebecca Skomsøy (midlertidig vikar i ukene 25-27)
  • Mari Sørbye (fast vikar fra og med uke 31)

Dr Pernilla Simolin jobber til og med uke 25. Overtakende fastlege blir Tjakko Blauuw fra og med uke 31.

Ferieavvikling:

  • Dr Olav Ervik: uke 25-30
  • Dr Regin Hjertolm: uke 31-34
  • Dr Damir Penava: uke 24 + uke 31-35

God sommer!

 

Vennlig hilsen,

Ansatte ved Eidsvåg Legekontor