Close

Monthly Archives: juni 2021

Bemanning og ferieavvikling

Hei, Dr Siri Øyen har gått ut i mammapermisjon. Vikarer: Rebecca Skomsøy (midlertidig vikar i ukene 25-27) Mari Sørbye (fast vikar fra og med uke 31) Dr Pernilla Simolin jobber til og med uke 25. Overtakende fastlege blir Tjakko Blauuw fra og med uke 31. Ferieavvikling: Dr Olav Ervik: uke 25-30 Dr Regin Hjertolm: uke […]

Read More