Close

23. februar 2021

Legevikar Pernilla Simolin – hvordan komme i kontakt?

Hei alle sammen,

Dr. Pernilla Simolin har overtatt arbeidet med pasientene som tidligere har vært tilknyttet dr. Gjesdals liste. Hun er til stede på kontoret mandager, torsdager og fredager.

Ettersom Simolin vikarierer ved Eidsvåg legekontor, er det noe annerledes fremgangsmåte for å komme i kontakt med henne samt bestille legetime via helsenorge.

De berørte pasientene har dessverre ikke, av tekniske årsaker, anledning til å starte såkalt e-konsultasjon. Istedenfor kan du gjøre slik:

  • Åpne funksjonen «kontakt legekontoret», og sende din medisinske problemstilling («e-konsultasjon»). Simolin vil kunne se denne meldingen og besvare denne på samme måte som om det hadde vært en «vanlig» e-konsultasjon.

Det er også slik at de berørte pasientene ikke har anledning til å bestille ordinær legetime via helsenorge. Istedenfor kan du gjøre slik:

  • Åpne funksjonen «kontakt legekontoret», og sende din forespørsel om legetime. Ber om at det presiseres hvilke tidspunkt som eventuelt ikke passer, dersom det er begrenset når du kan komme på time.

For å skille mellom medisinske henvendelser til legen (e-konsultasjon) og ikke-medisinske henvendelser til helsesekretær, ber vi dere om å presisere dette i overskriften. Eksempelvis: «Til legen» eller «Til helsesekretær».

 

Vi takker for forståelsen!

 

Vennlig hilsen,

Ansatte ved Eidsvåg Legekontor