Close

22. desember 2020

Telefonhenvendelser vedrørende koronavaksinasjon

Hei,

Vennligst unngå å ringe til legekontoret utelukkende for spørsmål knyttet til koronavaksinasjon slik at vi reduserer telefonkøen, og på denne måten lar syke pasienter slippe til via telefonen. Vi har, i henhold til de gjeldende nasjonale retningslinjene om prioriteringsrekkefølgen for koronavaksinasjon, oversikt med liste over alle våre pasienter som vil få tilbud om vaksine i første pulje, og disse vil få tildelt legetime i januar. Pasientene dette gjelder, vil kontaktes per telefon i forkant.

Det vil komme fortløpende informasjon på vår hjemmeside med tanke på eventuelle endringer i de nasjonale retningslinjene, samt etter hvert som vi beveger oss fra ett ledd til et annet i prioriteringsrekkefølgen.

Takk for forståelsen.

 

Vi ønsker dere alle forøvrig en riktig god jul og et godt nytt år!

 

 

Vennlig hilsen,

Ansatte ved Eidsvåg Legekontor.