Close

21. mars 2020

Meld til staten ved mistanke om koronavirus

Det er veldig viktig å få oversikt over smitte i Norge. Nå kan du selv melde til staten hvis du har tegn til luftveisinfeksjon eller feber.  Meld fra ved mistanke om koronavirus, som legger til rette for selvrapportering av symptomer fra alle innbyggere. Du må logge deg inn med bankID.