Close

6. september 2018

Vikar for Lars Bostad

Lars Bostad skal  jobber for tiden på sykehus som ledd i spesialiseringen. Nirma Tharmalingam skal da være fastlegevikar. Lars Bostad kommer tilbake mars 2019.