Close

20. juni 2017

Vikar for Lars Bostad

Lars Bostad skal fra 1. september 2017 jobbe 1 år på sykehus som ledd i spesialiseringen. Nirma Tharmalingam skal da være fastlegevikar. Lars Bostad kommer tilbake 1. september 2018.