Close

12. november 2015

Din kjernejournal

Kjernejournalen din ligger på helsenorge (min helse)

Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til opplysninger om din helse. Det er spesielt nyttig hvis du blir akutt syk.

Kun den mest kritiske informasjonen er lagret her og registreres for deg av fastlege eller sykehusleger.

Du må bruke bankID for å lese den – din kjernejournal

Du kan også selv registrere dine sykdommer og viktige kontaktpersoner i kjernejournal ved å gå til Egne registreringer i kjernejournal.